Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/2/1/21b44601-e833-49c7-862a-6dd0e2f0d5b5/ukp.sk/web/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2715

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/2/1/21b44601-e833-49c7-862a-6dd0e2f0d5b5/ukp.sk/web/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2719

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/2/1/21b44601-e833-49c7-862a-6dd0e2f0d5b5/ukp.sk/web/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3615
O registri | Ukp.sk

O registri

UKP – Úrad pre kontrolu a prevenciu je organizácia založená pre účely všetkých civilných organizácií.

Medzi hlavné činnosti organizácie UKP stanovené štatútom a stanovami patria:

 1. vedenie registru civilných organizácií, vydávanie výpisov z registra pre civilné organizácie na úradné účely,
 2. zriadenie a udržiavanie stáleho rozhodcovského súdu podľa § 12 až 15 zákona č.244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov;
 3. obhajovanie a priame zastupovanie záujmov členov záujmového združenia pri jednaní so štátnymi orgánmi, organizáciami a inštitúciami a s inými fyzickými a právnickými osobami;
 4. propagácia činnosti záujmového združenia, najmä stáleho rozhodcovského súdu zriadeného záujmovým združením a šírenie osvety o rozhodcovskom konaní medzi odbornou a laickou verejnosťou;
 5. informačná, prednášková a vzdelávacia činnosť zameraná na činnosť záujmového združenia, najmä na činnosť rozhodcovského súdu zriadeného záujmovým združením, organizovanie kurzov, školení a seminárov, publikačná a vydavateľská činnosť;
 6. príprava a realizácia projektov zameraných na podporu dosiahnutia cieľov združenia, sprostredkovateľská činnosť;
 7. poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti fyzickým a právnickým osobám;
 8. reklamné a marketingové služby zamerané na propagáciu činnosti záujmového združenia;
 9. spolupráca s inými domácimi a zahraničnými združeniami, osobami a organizáciami s rovnakým alebo podobným predmetom činnosti;
 10. vyvíjanie iných aktivít a vykonávanie inej činnosti v záujme dosiahnutia účelu a cieľov záujmového združenia, ak táto činnosť nie je zákonom vyslovene zakázaná.
 11. podpora a ochrana spoločných záujmov a zabezpečovanie kontroly orgánov jednotlivých združení.
 1. Ďalšími činnosťami združenia je zabezpečovanie koordinácie niektorých spoločných činností a podpora a ochrana spoločných záujmov a zabezpečovanie kontroly orgánov združení, odborných služieb, humanitných cieľov, rozvojových programov.
 2. Združenie umožňuje kontakt s politikmi, výskumnými ústavmi, univerzitami, inými vzdelávacími inštitúciami,

  Nothing beats a suitable template, although there are many ways to prepare for an essay writing newspaper. Among the greatest ways to come up with a personal essay would be to ask somebody who has done it or merely browse through the essay on the internet. You are able to select a template which is suited to ability level and your own topic. The template can allow you to organize your writing expert ideas and plot your ideas.

  spravodajskými agentúrami a s ostatnými inštitúciami.

 3. Združenie študuje, poskytuje konzultácie a podporuje priaznivejšie právne, daňové a správne prostredie pre vyššie uvedené činnosti. K tomuto účelu združenie navrhuje opatrenia ako na národnej úrovni, tak i na úrovni medzinárodnej a ďalej potom realizuje akékoľvek ďalšie iniciatívy, ktoré budú slúžiť tomuto účelu.
 4. Združenie je oprávnené všetky činnosti priamo alebo nepriamo súvisiace s účelom uvedeným v čl. II týchto stanov uskutočňovať na území Slovenskej republiky alebo mimo jej územia samostatne alebo v spolupráci s tretími osobami.